Algemene voorwaarden

 

  • Voor het starten van de coaching vraag ik toestemming van beide ouders/verzorgenden.
  • Beide ouders/verzorgenden ondertekenen de begeleidingsovereenkomst.
  • Voor het starten van kindercoaching vraag ik toestemming voor overleg met derden indien gewenst.
  • Leersaam beschikt niet over een wachtkamer, ouders dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de sessie en halen het kind op de afgesproken tijd weer op tenzij het kind aangeeft eerder weg te willen.
  • De particuliere klanten ontvangen aan het eind van de maand via de mail een factuur, deze dient binnen twee weken voldaan te worden. Wanneer de factuur niet betaald wordt dan ben ik genoodzaakt de coaching (tijdelijk) te stoppen totdat de factuur betaald is.
  • Wanneer je minimaal 24 uur van tevoren afbelt breng ik geen kosten in rekening.
  • Wanneer ik ziek word breng ik geen kosten in rekening.
  • Coachpraktijk Leersaam werkt adviserend en oplossingsgericht zonder resultaat te kunnen garanderen. Leersaam is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Leersaam, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van coachpraktijk Leersaam.