Klachtenprocedure Coachpraktijk Leersaam

Coachpraktijk Leersaam streeft naar een open en eerlijke relatie met jou. Ik geloof dat deze relatie moet zijn gebaseerd op vertrouwen, respect, communicatie en wederkerigheid. Zoals ik met mensen omga hoop ik ook dat mensen met mij omgaan. Ik hanteer de beroepscode BPSW voor professionals in sociaal werk.

Mocht je onverhoopt een andere ervaring opdoen en je krijgt het gevoel niet fijn benadert te worden, dan hoor ik het graag. Ik sta ervoor open om te luisteren naar jouw verhaal en indien het mogelijk is zal ik mijn aanpak wijzigen.

Uiteraard doe ik er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks mijn inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wanneer we er samen niet uit komen, volgen we de klachtenprocedure.

De procedure:

Heb je een klacht dan kun je deze bespreken tijdens een afspraak in de praktijk. Kom je er mondeling niet uit dan kun je je klacht schriftelijk melden bij coachpraktijk Leersaam. Deze zal de klacht binnen vier weken met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken.

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris: *Klachtenportaal Zorg of mijn *beroepsvereniging Adiona. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb

je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van coachpraktijk Leersaam via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie behandelt geschillen van cliƫnten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders.

*Indien de dienstverlening van de kindercoach valt onder de Jeugdwet, dan kan de klacht worden voorgelegd aan Klachtenportaal zorg.

*Indien je een particuliere klant bent van coachpraktijk Leersaam, dan kan de klacht worden voorgelegd aan Adiona.